Potpore za poduzetnike Objavljeno

RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRTA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu.

PREDMET POZIVA

Dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

NAMJENA SREDSTAVA

- ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,

- ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,

- prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,

- usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,

- marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,

- edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

KORISNICI

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).

INTENZITET POTPORE

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA

Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Otvorenog javnog poziva i objavljena je na mrežnim stranicama Ministarstva. Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže propisana dokumentacija.

Prijave se zaprimaju isključivo od 12. svibnja 2020. godine (sukladno točki 9. Programa). Otvoreni javni poziv je otvoren do 26. svibnja 2020. godine.

Više informacija o ovom Pozivu i svu potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.