Potpore za poduzetnike Objavljeno

Otvoren je Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2023. godinu

Grad Zadar objavio je Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2023. godinu (de minimis potpore)

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zadra subjektima malog gospodarstva definiranim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja.

NAMJENA POTPORA

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene:

1. Uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru

2. Jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora

3. Podrška razvoju i komercijaizaciji inovativnih proizvoda i usluga 

4. Podrška izvoznom poslovanju

5. Poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije 

6. Poticanje poduzetnika početnika

Pojedinačni iznos potpore po pojedinom korisniku može iznositi najviše 8.000,00 EUR-a godišnje.

Javni poziv otvoren je do 13. listopada 2023. godine.

Više informacija o ovom Pozivu i svu potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

JAVNI POZIV MALO GOSPODARSTVO 2023..pdf [PDF] 0,37 mb PMG-1 zahtjev.doc [DOC] 0,09 mb PMG-2- zahtjev.doc [DOC] 0,09 mb PMG-3-Zahtjev.doc [DOC] 0,09 mb PMG-4 zahtjev.doc [DOC] 0,09 mb PMG-5-zahtjev.doc [DOC] 0,09 mb PMG-6 zahtjev.doc [DOC] 0,09 mb PROGRAM_GOSPODARSTVO.pdf [PDF] 0,47 mb