O nama

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija osnovana je odlukom županijske skupštine 18. lipnja 2014. Objedinjuje razvojne projekte Zadarske županije na kojima Zadarska županija radi od 2011. u koordinaciji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta kao i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kada je započeo proces izrade Strategije pametne regionalne specijalizacije Republike Hrvatske.

Razvoj razvojno-istraživačke i poslovne infrastrukture ključan je za gospodarski razvoj zemlje pa je tako i uvođenje znanja, tehnologija i inovacija u zadarsko gospodarstvo ključno za rast konkurentnosti i razvoj gospodarskih subjekata u Zadarskoj županiji.


Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija te razvoj i unaprjeđenje poslovne i razvojno-istraživačke infrastrukture ostvaruje se kroz razvojne projekte centra kompetencija prehrambeno prerađivačke industrije i specijaliziranih inkubatora za tvrtke iz sektora metaloprerađivačke industrije, te kreativne industrije, kao i projekte vezane uz edukaciju za navedene sektore. U tom smislu se projekti uklapaju u strateške ciljeve županije koja planira i koordinira cjelovit i usklađen skup ciljeva, prioriteta, mjera i aktivnosti usmjerenih prema jačanju konkurentnosti područja. Zadarska županija prepoznala je kreativnu industriju kao jednu od svojih razvojnih potencijala. Upravo iz tog razloga u sklopu Ustanove INOVAcija djeluje Filmski ured Zadar (Zadar Film Commission ) koji je i prvi ured takve vrste u RH. Cilj ureda je privlačenje filmskih projekata na područje Zadarske županije te aktivna podrška svim subjektima koji Zadarsku županiju odaberu za snimanje.

Postavljanje temelja koji bi omogućio stvaranje konkurentnijeg gospodarstva Zadarske županije vrlo je zahtjevan cilj prema kojem su usmjerene aktivnosti INOVAcije. Iz ovoga proizlaze misija, vizija i strateški cilj Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija.

Misija:
Doprinos razvoju tehnološki inovativnog i konkurentnog gospodarstva Zadarske županije i RH.

Vizija:
Oblikovati Zadarsku županiju kao prepoznatu i gospodarski privlačnu kroz mrežu razvojnih aktivnosti uz pomoć koncepta pametne regionalne specijalizacije.

Strateški cilj:
Izraditi mrežu poduzetničkih potpornih institucija te razvojno-istraživačke kao i poslovne infrastrukture kako bi se potpomoglo stvaranje mreže gospodarskih subjekata zasnovanih na znanju i visokim tehnologijama koji će osnažiti Zadarsku županiju i pretvoriti je u atraktivan razvojno orijentiran gospodarski prostor.

INOVAcija je jedan od prepoznatih centara za provedbu programa provjere inovativnog koncepta (POC) koje provodi HAMAG-BICRO.