Potpore za poduzetnike Objavljeno

COVID-19 – mjere za poduzetnike

COVID-19 – mjere za poduzetnike

 

AKTUALNE MJERE ZA PODUZETNIKE

Zbog pandemije koronavirusa mnogi su poduzetnici prisiljeni obustaviti svoje gospodarsko djelovanje, dok će ostali osjetiti negativne efekte na vlastito poslovanje. U cilju zadržavanja radnih mjesta, nadležne institucije iz dana u dan donose razne mjere koje će, nadamo se, pomoći poduzetnicima u održavanju poslovanja. U nastavku donosimo trenutni popis dijela aktualnih mjera.

 

1.Grad Zadar

S ciljem ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo Grad Zadar je donio izvanredne privremene mjere za pomoć zadarskom gospodarstvu i očuvanju radnih mjesta:

 • svi zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra u onim djelatnostima kojima je, Odlukom Stožera civilne zaštite Zadarske županije od 16. ožujka ove godine, privremeno naložena obustava rada, u cijelosti se oslobađaju plaćanja zakupa poslovnih prostora od dana stupanja na snagu te Odluke do dana opoziva;
 • svi zakupci javnih površina na području Grada Zadra u onim djelatnostima kojima je, Odlukom Stožera civilne zaštite Zadarske županije od 16. ožujka ove godine, privremeno naložena obustava rada, u cijelosti se oslobađaju plaćanja zakupa tih javnih površina ukoliko u tom razdoblju imaju ugovoreni zakup.

Više informacija o mjeri možete saznati na web stranicama Grada Zadra ovdje.

 

2. Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

Privremeno su obustavljene neke od mjera aktivne politike zapošljavanja: Potpore za zapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Potpore za samozapošljavanje, Obrazovanje i osposobljavanje i Javni rad te je uvedena Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19)

Cilj ove mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost, a pomoću nje poslodavci mogu dobiti do 3.250 kn po radniku do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Više informacija o ovoj mjeri saznajte na web stanicama HZZ-a.

Najčešća pitanja i odgovore za obrtnike donosi Hrvatska obrtnička komora ovdje.

 

3. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

HAMAG-BICRO provodit će osam novih mjera namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima:

 1. Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongiranje otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo.
 2. ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjena mikro i malim poduzetnicima– radi se o zajmovima od 1.000-25.000 €, poček je 12 mjeseci, a kamate se smanjuju na 0,5% – 0,75% – 1,0%, ovisno o indeksu razvijenost.
 3. Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite ESIF Mikro i Mali zajmovi, s 30 % udjelom obrtnih sredstava, na 0,1 %-0,25 %-0,5 %.
 4. Povećanje maksimalne stope jamstva za ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva sa 65 % na 80 % glavnice kredita(jamčeni krediti iznos jamstva 150.000-1.000.000 EUR) putem 17 financijskih institucija.
 5. Uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 krediti/zajmovi“za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.
 6. Uspostavljanjem novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva osigurava se dodatna likvidnost subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru uz bržu i jednostavniju obradu, poček i nižu kamatnu stopu.
 7. Kontra garancije za 50 % glavnice ESIF Mikro zajma za obrtna sredstva za sektor turizma slijedom koje se značajno smanjuju uobičajeni instrumenti osiguranja te se osigurava povoljnija kamatna stopa 0,5 % – 1,0 % što ubrzava cjelokupni proces same obrade.
 8. Program ruralnog razvoja – Uspostava mjere B – Pojedinačna jamstva do 80 % glavnice kredita za kredite za obrtna sredstva (iznos jamstva do 1.000.000 EUR) koji se provodi putem 16 financijskih institucija.

Više informacija o HAMAG-BICRO mjerama možete pronaći ovdje.

 

4. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) 

Radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID – 19 virusa (koronavirusa) HBOR će provoditi sljedeće mjere:

Moratorij na postojeće obveze

HBOR će svim svojim klijentima omogućiti moratorij u trajanju od 3 mjeseca na obveze dospjele nakon 29. veljače 2020. godine. Ako negativan utjecaj pandemije koronavirusa na gospodarstvo potraje dulje, postoji mogućnost produljenja trajanja razdoblja moratorijaKlijenti za vrijeme trajanja moratorija neće biti u obvezi plaćati glavnicu, kamate i naknade, a dospjele obveze klijenti će nakon završetka razdoblja moratorija moći beskamatno otplaćivati u 12 jednakih mjesečnih rata. S klijentima kojima krajnji rok otplate kredita završava unutar tog razdoblja, način otplate individualno će se regulirati.

Reprogramiranje kreditnih obveza

Svim korisnicima HBOR-ovih kredita bit će omogućeno reprogramiranje postojećih kreditnih obveza uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita. Sa svakim klijentom individualno će se dogovarati reprogramiranje obveza sukladno njegovom otplatnom potencijalu. Zahtjev za reprogramiranje klijenti će predavati poslovnoj banci ili HBOR-u, ovisno o načinu odobrenja postojećeg kredita.

Novi krediti za likvidnosti

Nove kredite za likvidnost HBOR će poduzetnicima odobravati u suradnji s poslovnim bankama. Krediti će se odobravati uz povoljnu kamatnu stopu, a sredstva će biti namijenjena financiranju osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon). Poduzetnici će se sa zahtjevima za nove kredite za likvidnost moći javiti poslovnoj banci koja će u suradnji s HBOR-om odobravati sredstva.

Police osiguranja (garancije) kao kolateral za odobrenje kredita

HBOR će, u ime i za račun Republike Hrvatske, odobravati portfeljne police osiguranja (garancije) poslovnim bankama i HBOR-u. Police osiguranja (garancije) koristit će se kao kolateral za nove kredite za likvidnost odobrene izvoznicima, a HBOR je kao novu mjeru omogućio i izvoznicima iz turističkog sektora da koriste ovu pogodnost. Ovaj način osiguranja uskoro će moći koristiti i posredni izvoznici (dobavljači izvoznika). Police osiguranja (garancije) će poduzetnicima omogućiti jednostavnije i brže dobivanje novih kredita za likvidnost uz manje zahtjeve za instrumentima osiguranja.

Više informacija o ovim mjerama pronađite na web stranicama HBOR-a. 

 

5. Oslobođenje od članarina i doprinosa

 

 

6. Porezna uprava

Porezna uprava je omogućila poduzetnicima kojima ove okolnosti utječu na poslovanje podnošenje Zahtjeva za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti.

Za odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev.

Zahtjev je moguće podnijeti Poreznoj upravi:

 • putem sustava ePorezna – ovaj sustav je obvezni način za sve korisnike ePorezne, a Porezna uprava poziva i ostale porezne obveznike na korištenje ovog sustava jer im je omogućeno podnositi navedeni zahtjev putem sigurnosnih vjerodajnica razine 3 (tokenima, internet i mobilnih usluga raznih banaka).
 • putem web forme “Pišite nam” –  birajući temu ePorezna – JPPU podtemu Zahtjev za odgodom plaćanja pri čemu je moguće popuniti  i priložiti obrazac. Ukoliko obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, prihvatit će se obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt navedenu u Zahtjevu i po potrebi u mailu.
 • samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

Na dan podnošenja Zahtjeva poduzetnik mora biti uredan porezni obveznik što znači da mora imati podnijete sve porezne prijave te podmirene sve dospjele obveze.

Ukoliko je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20.06.2020. godine odgodit će se za 3 mjeseca.

Pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2. mjesec koji se podnosio do 20.03, a koji dospijeva do 31.03.2020. godine.

Dodatna pojašnjenja za obrtnike donosi Hrvatska obrtnička komora ovdje.

O svim bitnim informacijama Porezna uprava obavještava putem posebnog mjesta na Internet stranici Porezne uprave – COVID-19.

 

NAPOMENA:

U najavi su mjere i programi u nadležnosti drugih Ministarstava koje nisu obuhvaćene ovim kratkim pregledom pa molimo informirate se o njima na web stranicama pojedine institucije ili na službenoj stranici koronavirus.hr.