Potpore za poduzetnike Objavljeno

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje malog gospodarstva na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru za 2023. godinu

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje malog gospodarstva na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru za 2023. godinu

Grad Zadar objavio je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru za 2023. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u cilju uravnoteženje uvjeta poslovanja otočnih poduzetnika u odnosu na kopneno područje Grada Zadra kroz smanjenje izdataka u poslovanju, poticanje i korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za projekte koji se odnose na gospodarski razvoj, poticanje te podizanje standarda kvalitete poslovanja, u skladu s odredbama Programa dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru.

NAMJENA POTPORA

De minimis potpore se dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava za sljedeće mjere:

MJERA 1. Potpore za proširenje i unaprjeđenje poslovanja

MJERA 2. Potpore za pripremu i izradu dokumentacije za prijavu projektnih prijedloga za financiranje iz ESI fondova

MJERA 3. Potpore za nabavu dugotrajne materijalne imovine i adaptaciju poslovnog prostora

MJERA 4. Potpore za sufinanciranje tekućih troškova poslovanja

Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno s datumom 22. studeni 2023. godine.

Više informacija o ovom Pozivu i svu potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Javni poziv za 2023. godinu.pdf [PDF] 0,20 mb Program dodjele potpora male vrijednosti za poticanje malog gospodarstva na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru za 2023. godinu.pdf [PDF] 0,20 mb A1_Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore[1].doc [DOC] 0,07 mb A2_Obrazac izjave o primljenim de minimis potporama[1].docx [DOCX] 0,02 mb A3_Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troskova[1].doc [DOC] 0,03 mb A4_Obrazac izjave prijavitelja o podmirenim obvezama[1].docx [DOCX] 0,02 mb