Potpore za poduzetnike Objavljeno

Grad Zadar je objavio Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrta na području Grada Zadra za 2023. godinu.

Grad Zadar je objavio Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrta na području Grada Zadra za 2023. godinu.

Predmet Javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodjela de minimis potpore obrtnicima, vlasnicima tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrta s ciljem njihovog očuvanja, jačanja konkurentnosti i poticanja razvoja.

 

Prihvatljivi korisnici Programa

Obrtnici koji se bave tradicijskim, umjetničkim i deficitarnim djelatnostima, koji posluju cijelu godinu, imaju registrirano sjedište na području Grada Zadra, obavljaju svoju djelatnost na području Grada Zadra, imaju najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme (uključujući vlasnika/cu), nemaju dugovanja prema Gradu zadru i Republici Hrvatskoj, te udovoljavaju svim uvjetima prihvatljivosti određenim ovim Programom.

Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno s 23. studenog 2023. godine.

Više informacija o ovom Pozivu i svu potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći poveznici.

Javni poziv[1].pdf [PDF] 0,33 mb