Zaposlenja


Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija


Rok za podnošenje pisanih prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave (9. rujna 2022. godine) javnog natječaja u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici Ustanove www.inovacija-zadar.hr.

Budući da rok za podnošenje prijava na javni natječaj završava u dan kad Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija ne radi, posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je prvi slijedeći radni dan, odnosno 19. rujna 2022. godine.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto savjetnika/ce za opće i tehničke poslove


Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu savjetnika/ce za opće i tehničke poslove


Literatura


Rok za podnošenje pisanih prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici HZZ https://burzarada.hzz.hr/.
Posljedni dan za podnošenje prijava na javni natječaj je 25. rujna 2021. godine. Budući da rok za podnošenje prijava na javni natječaj završava na dan kad Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija, i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija ne radi, posljedni dan za podnošenje prijava na javni natječaj je prvi sljedeći radni dan odnosno 27. rujna 2021. godine.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto savjetnika/ce za pripremu i provedbu EU projekata


Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu savjetnika/ce za pripremu i provedbu EU projekata


Literatura


Rok za podnošenje pisanih prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici HZZ https://burzarada.hzz.hr/.
Posljedni dan za podnošenje prijava na javni natječaj je 25. rujna 2021. godine. Budući da rok za podnošenje prijava na javni natječaj završava na dan kad Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija, i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija ne radi, posljedni dan za podnošenje prijava na javni natječaj je prvi sljedeći radni dan odnosno 27. rujna 2021. godine.