info(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
Put Murvice 3 A
23 000, Zadar,
Republika Hrvatska
T +385 23 627 890

Katarina Colić
Ravnateljica
katarina.colic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 627 891

Vedrana Kevrić
Zamjenica ravnateljice
vedrana.kevric(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 627 894

Iris Žuža
Voditeljica Odsjeka za poticanje kreativne industrije i EU fondove
iris.zuza(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 627 890

Sanja Jerak
Voditeljica Pododsjeka Filmskog ureda
sanja.jerak(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 627 895

Martina Friganović Šimunov
Voditeljica Pododsjeka za pripremu i provedbu EU projekta
Projekt „Učinkovito aktivno PODUčavanje i učenje o PODUzetništvu u gospodarski nerazvijenim i ruralnim PODručjima“

martina.simunov(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 627 892

Anita Dražić
Viša stručna suradnica u Odsjeku za poduzetništvo i edukaciju
Projekt „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji-STEM County“

anita.drazic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 627 893

Marijan Kocijan
Tehničar za multimediju u Odsjeku za poduzetništvo i edukaciju
marijan.kocijan(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 99 712 8014

Anja Knezović
VIŠA STRUČNA SURADNICA U ODSJEKU ZA PODUZETNIŠTVO I EDUKACIJU
anja.knezovic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 627 892

Lucija Grabovac
TEHNIČAR MAJSTOR TONA U ODSJEKU ZA PODUZETNIŠTVO I EDUKACIJU
lucija.grabovac(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 627 893

Kontaktirajte nas