Potpore Objavljeno

Moj ZABA Start 2019.: Poduzetništvo

Moj ZABA Start 2019.: Poduzetništvo

Zagrebačka banka d.d. je 8. svibnja 2019. raspisala javni natječaj „Moj ZABA Start 2019.: PODUZETNIŠTVO“ radi dodjele financijskih potpora za realizaciju projekata iz područja novih tehnologija, razvoja novih proizvoda i usluga te inovacija.

Ciljevi natječaja su pružanje financijske potpore projektima koji:

 • podrazumijevaju pokretanje i realizaciju održivih poduzetničkih i/ili društvenih projekata,
 • u okviru postojećeg poslovanja nude nova inovativna, kreativna i održiva rješenja.

Za finaliste natječaja u organizaciji Zagrebačke banke održat će se edukativna radionica kako bi s uspješno pripremili za završnu prezentaciju svojih projekata pred Komisijom te za upravljanje poslovnim procesima i izazovima tržišta u budućem poslovanju.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • fizičke osobe koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost (obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i sl.) s prebivalištem odnosno sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 • fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, uz uvjet osnivanja registrirane poslovne djelatnosti prije isplate financijske potpore u slučaju da projekt bude izabran na Natječaju,
 • pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Na natječaj se mogu prijaviti projekti koji će biti realizirani na području Republike Hrvatske i koji:

 • nude inovativno/održivo rješenje,
 • podrazumijevaju primjenu novih tehnologija,
 • podrazumijevaju pokretanje/razvoj/širenje poslovanja/novo zapošljavanje.

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt na Natječaj. *Platforma www.mojzabastart.hr automatski onemogućuje sve sljedeće prijave istog prijavitelja na Natječaj.

*Prijavitelj na ovaj natječaj može se prijaviti na javne natječaje u organizaciji Zagrebačke banke „Moj ZABA Start 2019.: KULTURA I ZNANOST“ i „Moj ZABA Start 2019.: DRUŠTVO“.

*Projekt koji je prijavljen na ovaj natječaj ne može biti prijavljen na javne natječaje u organizaciji Zagrebačke banke „Moj ZABA Start 2019.: KULTURA I ZNANOST“ i „Moj ZABA Start 2019.: DRUŠTVO“.

Na natječaj se ne mogu prijaviti:

 • projekti koji su isključivo usmjereni na zadovoljavanje temeljnih potreba poslovanja prijavitelja (npr. kupnja opreme, pokrivanje troškova redovitog poslovanja itd.),
 • projekti koje vode ili su u njih na bilo koji način uključeni članovi Komisije te njihovi bliski srodnici (svi u uspravnoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog koljena), srodnici po tazbini te prijatelji i poslovni suradnici.

 

IZNOSI POTPORA:

Na temelju odluke Komisije dodjeljuju se financijske potpore trima najboljim projektima u sljedećim bruto iznosima:

 • za prvoplasirani projekt: 120.000,00 kn,
 • za drugoplasirani projekt: 100.000,00 kn,
 • za trećeplasirani projekt:  80.000,00 kn.

Na temelju glasova javnosti prikupljenih putem portala www.mojzabastart.hr dodjeljuje se financijska potpora u bruto iznosu od 30.000,00 kn projektu koji je skupio najviše glasova.

*Projektu kojem je dodijeljena financijska potpora na temelju odluke Komisije može biti dodijeljena i financijska potpora na temelju glasova javnosti.

Ovim Natječajem dodjeljuje se ukupno 330.000,00 kn.

 

KRITERIJI EVALUACIJE:

Kriteriji za evaluaciju projekata te donošenje odluke o finalistima i pobjednicima natječaja podijeljeni su u četiri skupine:

Skupina 1 – Kvaliteta projekta: Održiv projektni prijedlog s objektivnom mogućnošću realizacije projektnog prijedloga ili njegovih konkretnih dijelova u razdoblju od godine dana; regionalna zastupljenost/nacionalna (regionalna) pokrivenost s neposrednom ili posrednom koristi za društvenu zajednicu.

Skupina 2 – Tržišni potencijal projekta: Postoji tržišni potencijal/potražnja i prepoznata je ciljna skupina; rješenje utemeljeno na potrebama korisnika; pozicioniranje i diferencijacija u odnosu na konkurenciju.

Skupina 3 – Kompetencije prijavitelja: Sposobnost prepoznavanja prilika i preuzimanja rizika; vještine upravljanja idejom, projektom, timom, financijama; prodajne vještine (marketing, promocija, prezentacija).

Skupina 4 – Financiranje projekta: Kvalitetna procjena financijskih potreba projekta i specifikacija korištenja sredstava financijske potpore koja se dodjeljuje za realizaciju projekta, stvaranje vrijednosti i učinka kroz predloženi projekt.

 

NAČIN I ROK PRIJAVE:

Prijavitelj se prijavljuje na natječaj registracijom putem platforme www.mojzabastart.hr, popunjavanjem i slanjem prijavnice te ostale prijavne dokumentacije.

Rok za dostavu prijave je 10. srpnja 2019. u 12 sati.

Dostava ostale prijavne dokumentacije nije obvezna, a može sadržavati:

 • tehničku i/ili ostalu dokumentaciju i/ili informacije u vezi s projektom koji se prijavljuje,
 • fotografije, zapise, prezentacije i ostali materijal u vezi s projektom,
 • pisma namjere ili pisma preporuke dionika koji podupiru projekt.

Sva navedena popratna dokumentacija može se priložiti sastavljena u jedan prilog prijavi. Format priloga može biti MS Word, PowerPoint ili PDF, ukupne veličine do deset (10) MB. Broj stranica priloga nije ograničen.

Sva pitanja u vezi s natječajem dostavljaju se Zagrebačkoj banci isključivo u elektroničkom obliku slanjem upita na adresu: poduzetnistvo@unicreditgroup.zaba.hr.

Popis finalista objavit će se 20. rujna 2019. godine. na web-stranici Zagrebačke banke www.mojzabastart.hr. 

Više informacija o ovom natječaju možete pronaći na www.mojzabastart.hr