Natječaji

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske je objavilo natječaj "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva" u okviru Specifičnog cilja 9.iv.2.: Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."

Cilj natječaja je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Prihvatljivi prijavitelji su ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva.

Za provedbu natječaja osigurano je ukupno 31.500.000 kuna, od čega je 85 posto sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto iz Državnog proračuna. Također, nadležno tijelo organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje u Osijeku, Rijeci, Zagrebu, Dubrovniku, Kninu, Šibeniku i Daruvaru.

Natječaj je otvoren od 1. ožujka do 3. svibnja 2017. godine.

Više o pozivu na: http://www.mint.hr/default.aspx?id=39101