Novosti Objavljeno

Objavljen poziv „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“ vrijedan 100.000.000,00 eura

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u sklopu Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. objavilo poziv „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“.

Svrha ovog Poziva

Usmjeravanje potpora za projekte istraživanja i razvoja i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u regionalne lance vrijednosti u okviru S3 tematskih područja.

Predmet ovog Poziva

Poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva poziva

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva po Pozivu iznose: 100.000.000,00 eura.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u okviru Poziva iznosi 500.000,00 eura, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u okviru Poziva iznosi 3.000.000,00 eura.

Prihvatljivi prijavitelji/partneri

Prihvatljiv prijavitelj može biti isključivo poduzetnik (neovisno o njegovoj veličini) koji ima registrirano sjedište ili podružnicu najkasnije do dana sklapanja Ugovora kojim stječe pravo na potporu, u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja:

  • industrijsko istraživanje (TRL od 2 - 4),
  • aktivnosti eksperimentalnog razvoja koje završavaju s (TRL 5-8),
  • izradu studije izvedivosti.

2. Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje (tehnološku

infrastrukturu)

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.02.2024. 11:00:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 05.06.2024. 11:00:00 sati

Izvor:  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  

Preuzimanje priloga: