Novosti Objavljeno

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za poticanje IT poduzetništva na području Zadarske županije

Zadarska županija kao provoditelj Programa poticanja na području Zadarske županije dana 15. rujna 2023. godine objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja IT sektora na području Zadarske županije.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Program je namijenjen poduzetnicima koji stvaranjem dodatnih vrijednosti iz područja informacijskih tehnologija i povećanjem ponude IT proizvoda i usluga ostvaruju pozitivan učinak na gospodarski razvoj Zadarske županije.

KORISNICI

Pravo na podnošenje prijava, korisnici potpora su subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se utvrđuje poticanje razvoja malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, a posluju i imaju registrirano sjedište na području Zadarske županije.

Prijavitelji moraju biti registrirani kao obrti, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) ili društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.).

Kako bi bio prihvatljiv prijavitelj mora biti poslovni subjekt koji je u procesu razvoja IT proizvoda/usluge sa sjedištem u Županiji, a registriran je do najviše 60 mjeseci, sve zaključno do dana podnošenja prijave na Natječaj.

NAMJENA POTPORA

Namjena dodjele potpora je razvoja IT sektora kroz potpore poduzetnicima u razvoju IT proizvoda, kao i jačanje konkurentnog nastupa postojećih poduzetnika na tržištu te podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina. 

IZNOS POTPORA

Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 7.000,00 eura.

Ulaganje za koje se traži potpora na temelju ovoga Programa mora biti ostvareno u tekućoj godini i/ili u roku od 12 mjeseci od dana potpisa ugovora o dodjeli bespovratne potpore.

Rok za podnošenje prijava počinje danom objave Natječaja poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije, a završava 31. listopada 2023. godine.

Prijava za dodjelu potpora za poticanje IT poduzetništva podnosi se on-line kroz formu popunjavanja obrasca na linku koji je objavljen ovdje.Upute_za_korisnike_aplikacije_-_IT_Zadarska_zupanija.pdf Javni_poziv_za_dodjelu_potpora_za_poticanje_IT_poduzetnistva.pdf