Novosti Objavljeno

Preventivna mjera prestanka izravnog rada sa strankama

U cilju prevencije širenja virusa COVID -19, sva upravna tijela Zadarske županije, županijske ustanove i trgovačka društva kojima je Zadarska županija osnivač prestaju s izravnim radom sa strankama od utorka, 17. ožujka 2020. godine do opoziva.

Sukladno uputama Stožera civilne zaštite Zadarske županije Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija također prestaje s izravnim radom sa strankama od utorka, 17. ožujka 2020. godine do opoziva.

Rad sa strankama odvijat će se svaki radni dan putem pošte, elektroničke pošte i telefonskim putem. Kontakte djelatnika Inovacije možete promaći ovdje.

O novostima naši korisnici će biti obaviješteni putem web stranice i ostalih komunikacijskih kanala.

Ustanova INOVAcija nastavlja obavljati svoj redovan posao i radne zadatke, a navedena mjera uvodi se preventivno u cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti uzrokovane virusom COVID -19 te zaštite građana i djelatnika od nepotrebnog izlaganja rizicima zaraze.