Kontaktirajte nas

info(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
Trg tri bunara 5
23 000, Zadar,
Republika Hrvatska
T +385 23 251 150
F +385 23 340 229

Ravnateljica INOVAcije
Vedrana Kevrić, dipl. oec.
vedrana.kevric(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 251 163

Zamjenica ravnateljice
Katarina Colić, dipl. oec.
katarina.colic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 251 169

Voditeljica Filmskog ureda i Odjela za podršku kreativnoj industriji
Ivana Zrilić, prof.
ivana.zrilic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
info(manki)zadarfilmcommission(tocka)com
T +385 23 251 153

Viša stručna suradnica
Martina Vukašina, univ. spec. oec.
martina.vukasina(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 251 150

Voditeljica projekata NETWORLD i RI2INTEGRATE
Tihana Jurišić, mag. ing. hort.
tihana.jurisic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 321 821

Pomoćnica voditeljice projekata NETWORLD i RI2INTEGRATE
Tonija Miletić, mag.oec.
tonija.miletic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 321 821

Voditelj projekta ROSIE
Mario Grabarić, mag.soc., mag.educ.phil.
mario.grabaric(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 251 153

Pomoćnica voditelja projekta Centar novih tehnologija CeNT
Petra Zubčić, dipl.oec.
petra.zubcic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 321 821