info(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
Trg tri bunara 5
23 000, Zadar,
Republika Hrvatska
T +385 23 251 150

Katarina Colić
Ravnateljica
katarina.colic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 251 169

Vedrana Kevrić
Zamjenica ravnateljice
vedrana.kevric(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 251 163

Ivana Zrilić
Voditeljica Filmskog ureda i Odjela za podršku kreativnoj industriji
ivana.zrilic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
info(manki)zadarfilmcommission(tocka)com
T +385 23 251 153

Martina Vukašina
Viša stručna suradnica │ Projekt STRONGER
martina.vukasina(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 251 150

Tonija Miletić
Viša stručna suradnica | Projekti NETWORLD i RI2integrate
tonija.miletic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 321 942

Mario Grabarić
Viši stručni suradnik │ Projekt Rosie i InnoXenia
mario.grabaric(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 322 112

Petra Zubčić
Savjetnica │ Projekt Centar novih tehnologija CeNT petra.zubcic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 261 113

Sabina Rako Juravić
Stručna suradnica│ Projekt Centar za razvoj i edukaciju
sabina.rako-juravic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 235 264

Anamaria Mađerić
Viša stručna suradnica │ Projekti NETWORLD, RI2integrate i InnoXenia
anamaria.maderic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 321 942

Ana Pedišić
Viša stručna suradnica │ Projekti NETWORLD i RI2integrate
ana.pedisic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 321 821

Kontaktirajte nas