info(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
Trg tri bunara 5
23 000, Zadar,
Republika Hrvatska
T +385 23 251 150

Katarina Colić
Ravnateljica
katarina.colic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 251 169

Vedrana Kevrić
Zamjenica ravnateljice
vedrana.kevric(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 251 163

Ivana Zrilić
Voditeljica Filmskog ureda i Odjela za podršku kreativnoj industriji
ivana.zrilic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
info(manki)zadarfilmcommission(tocka)com
T +385 23 251 153

Anamaria Mađerić
Viša stručna suradnica │ Projekt INNOXENIA
anamaria.maderic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 322 112

Iris Žuža
Savjetnica │ Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u Zadarskoj županiji
iris.zuza(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 251 150

Jelena Grancarić-Milin
Savjetnica │ Projekt Centar za kreativne industrije
jelena.grancaric-milin(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 321 821

Ivana Štulina
Savjetnica │ Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u Zadarskoj županiji
ivana.stulina(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 321 942

Kontaktirajte nas