info(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
Trg tri bunara 5
23 000, Zadar,
Republika Hrvatska
T +385 23 251 150

Vedrana Kevrić
Ravnateljica
vedrana.kevric(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 251 163

Katarina Colić
Zamjenica ravnateljice
katarina.colic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 251 169

Ivana Zrilić
Voditeljica Filmskog ureda i Odjela za podršku kreativnoj industriji
ivana.zrilic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
info(manki)zadarfilmcommission(tocka)com
T +385 23 251 153

Martina Vukašina
Viša stručna suradnica │ Projekt STRONGER
martina.vukasina(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 251 150

Tonija Miletić
Viša stručna suradnica | Projekti NETWORLD i RI2integrate
tonija.miletic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 321 942

Tihana Jurišić
Voditeljica EU projekata │ Projekti NETWORLD i RI2INTEGRATE
tihana.jurisic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 321 821

Mario Grabarić
Viši stručni suradnik │ Projekt Rosie
mario.grabaric(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 322 112

Petra Zubčić
Savjetnica │ Projekt Centar novih tehnologija CeNT petra.zubcic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 261 113

Sabina Rako – Juravić
Stručna suradnica│ Projekt Centar za razvoj i edukaciju
sabina.rako-juravic(manki)inovacija-zadar(tocka)hr
T +385 23 235 264

Kontaktirajte nas