Projektna ideja

  1. Osnovni podaci o prijavitelju projekta

  2. Kratak opis projekta

  3. Planirano trajanje projekta

  4. Potencijalni partneri

  5. Planirane aktivnosti

  6. Ukupna vrijednost projekta

  7. Popis pribavljenih potvrda i dozvola, ako su potrebne

*Napomena: Sve informacije dane u ovom obrascu su strogo povjerljive.