Potpore za poduzetnike Objavljeno

RAZVOJ ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA ZA 2020. GODINU

RAZVOJ ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA ZA 2020. GODINU

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu.

PREDMET POZIVA

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

NAMJENA SREDSTAVA

SKUPINA A

- ulaganja u unaprjeđenje poslovanja,

- ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju,

- ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga,

- unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga,

- prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,

- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

- upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva

SKUPINA B

- stručno osposobljavanje i obrazovanje,

- usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,

- marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta.

KORISNICI

Subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.

INTENZITET POTPORE

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna.

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine A odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova. Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine B ne mogu iznositi više od 30% ukupno prihvatljivih troškova. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA

Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Otvorenog javnog poziva te je dostupan putem mrežnih stranica Ministarstva. Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca uz koji se obavezno prilaže propisana dokumentacija.

Prijave se zaprimaju isključivo od 13. svibnja 2020. godine (sukladno točki 9. Programa). Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 27. svibnja 2020. godine.

Više informacija o ovom Pozivu i svu potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.