Potpore za poduzetnike Objavljeno

Otvoren privremeni poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021. - 2026. "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća"

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2.R2-I3.02). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Cilj poziva
Potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:
  • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
  • ispitivanje, razvoj pilot-linija
  • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
  • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).
 
Raspoloživi iznos sredstava: 141.700.000,00 HRK
 
Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:
  • najniži iznos 200.000,00 HRK
  • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.
 
Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)
 
Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO
  • od 12. kolovoza 2022. godine  u 11:00 sati do 12. rujna 2022. godine  u 16:00 sati

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

 
OBAVIJEST (25. srpnja 2022.)
Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.02)

 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.02)
Izmjene su tehničke prirode, a unesene su u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti: 
  • Upute za prijavitelje - u poglavlju 2.10. Prihvatljive kategorije troškova
 
Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva.