Potpore za poduzetnike Objavljeno

OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA

OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“.

PREDMET POZIVA

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

NAMJENA SREDSTAVA

SKUPINA A

- ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,

- ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,

- prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora,

- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

- upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

SKUPINA B

- marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,

- edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

KORISNICI

Mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).

INTENZITET POTPORE

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine A odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova. Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine B ne mogu iznositi više od 20% ukupno prihvatljivih troškova. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA

Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Otvorenog javnog poziva i objavljena je na mrežnim stranicama Ministarstva. Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže propisana dokumentacija.

Prijave se zaprimaju isključivo od 14. svibnja 2020. godine (sukladno točki 9. Programa). Otvoreni javni poziv je otvoren do 28. svibnja 2020. godine.

Više informacija o ovom Pozivu i svu potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.