Potpore za poduzetnike Objavljeno

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na zadarskim otocima za 2020. godinu

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na zadarskim otocima za 2020. godinu

Na temelju članka 15. Programa dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na zadarskim otocima za 2020. godinu („Glasnik Grada Zadra”, br. 14/20), Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka  objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na zadarskim otocima za 2020. godinu.

Predmet javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u obliku bespovratnih sredstava. Sredstva potpore se dodjeljuju za sljedeće mjere:

Mjera 1: Potpore poduzetnicima početnicima,

Mjera 2: Potpore za pripremu i izradu dokumentacije za prijavu projektnih prijedloga za financiranje iz EU sredstava,

Mjera 3: Potpore za nabavu dugotrajne materijalne imovine i adaptaciju poslovnog prostora,

Mjera 4: Potpore za sufinanciranje tekućih troškova poslovanja, odnosno za sve prihvatljive aktivnosti i troškove u okviru gore navedenih mjera, propisane člancima 10. - 13. Programa, a koje su realizirane u 2020. godini.

Zahtjev za dodjelu de minimis potpore može se podnijeti za više mjera, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinačnom poduzetniku na temelju Programa iznosi 10.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnici potpora male vrijednosti su mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu koji imaju registrirano sjedište i/ili prebivalište, svoju gospodarsku djelatnost/i na naseljenim otocima u administrativnom sastavu Grada Zadra: Ist, Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava, Silba te imaju najmanje jednog za poslenog na neodređeno vrijeme (uključujući vlasnika/cu) te nisu poduzetnici obuhvaćeni člankom 6. stavkom 2. i člankom 7. Programa.

Zahtjevi za dodjelu de minimis potpore sa svom popratnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu

Grad Zadar

Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka

Narodni trg 1

23000 Zadar

ili se predaju neposredno u pisarnici Grada Zadra do 14. prosinca 2020. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.

Sve informacije vezano za javni poziv su dostupne ovdje.