Potpore za poduzetnike Objavljeno

Javni poziv za dodjelu interventnih potpora uslijed epidemije bolesti COVID-19 mikro poduzetnicima i obrtnicima na području Zadarske županije za 2020.

Javni poziv za dodjelu interventnih potpora uslijed epidemije bolesti COVID-19 mikro poduzetnicima i obrtnicima na području Zadarske županije za 2020.

Zadarska županija je 28. srpnja 2020. godine objavila Javni poziv za dodjelu interventnih potpora uslijed epidemije bolesti COVID-19 mikro poduzetnicima i obrtnicima na području Zadarske županije za 2020. godinu.

NAMJENA POTPORE: Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog epidemije bolesti COVID-19 naložena privremena obustava rada.

KORISNICI POTPORA:

mikro poduzetnici s područja Zadarske županije kojima je temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne Novine“ 32/20) obustavljen rad, i to:

Ostali uvjeti:

  • Korisnici potpora moraju, također, zadovoljiti i barem dva od sljedeća tri pokazatelja utvrđena na dan 31. prosinca 2019. godine: aktiva im može biti do 2,6 milijuna kuna, prihodi im mogu biti do 5,2 milijuna kuna, te im prosječan broj radnika tijekom poslovne godine može biti do 10.
  • Korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji imaju najmanje jednog, a najviše 10 (deset) zaposlenih i koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine.
  • *Korisnici potpore ne mogu biti poduzetnici koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost (osim prerađivačke industrije).

IZNOS POTPORE:  Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 10.000,00 kuna.

NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Zahtjevi se mogu:

 a) slati poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:

Zadarska županija Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Božidara Petranovića 8 23000 Zadar uz naznaku: „Javni poziv za dodjelu interventnih potpora uslijed epidemije bolesti COVID-19 mikro poduzetnicima i obrtnicima na području Zadarske županije za 2020. godinu“

b) osobno predati na pisarnicu Zadarske županije.

Javni poziv bit će otvoren do 28. kolovoza 2020. godine.

Više informacija o ovom pozivu i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje