Novosti Objavljeno

Započela provedba projekta SpinIt

O projektu:

Financiranje: Interreg Dunav 2021-2027

Program: Program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2021-2027

Nositelj: Zenička razvojna agencija ZEDA d.o.o.

Partneri:

 

DeX Innovation centre_DEX IC

Faculty of Economics & Business, University of Zagreb_FEB-EFZG

Innomine Digital Innovation Hub Nonprofit Ltd._INM DIH

Optimization Ltd._OPTIM

University of Montenegro_UoM

Institution for development of competences, innovation and specialization _InovaCIJA

Municipality of Cluj-Napoca_MCN

European Development Agency_EUDA

INOSENS Ltd. Novi Sad_INOSENS

ASPECT-Management and Intercultural Relations_ASPECT

Foundation for Innovation, Technology and Transfer of knowledge_FITT

Association for responsible urban development and communication_VERA

Bulgaria Economic Forum_BEF

Pannon Business Network Association_PBN

University of Pannonia_UP

Scientific Reseach Centre Bistra Ptuj_ZRS Bistra Ptuj

 

Vrijeme provedbe: 1. siječnja 2024.-30. lipnja 2026.

Ukupna vrijednost projekta:  2.419.000,00 eura

Intenzitet potpore: 80% sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav

Opći cilj projekta:

Smanjenje značajnih teritorijalnih razlika u smislu inovacijskih kapaciteta, znanja i tehnološkog razvoja, te izoliranosti ekosustava unutar Dunavske regije.

SpinIT ima za cilj maksimalno iskoristiti transnacionalna znanja kroz usklađivanje sa S3 strategijom (strategija pametne specijalizacije) i razvoj vještina koje nisu samo inovativne, već i inkluzivne i održive. Projekt koristi “quadruple helix” pristup, spajajući znanja akademske zajednice, malih i srednjih poduzeća, vlasti različitih nivoa i nevladinog sektora u planiranju i provođenju pilot projekata. Ovaj pristup omogućava sveobuhvatnu perspektivu u rješavanju izazova i stvaranju novih mogućnosti unutar IT sektora, industrije 4.0 i međusektorske suradnje.

Specifični ciljevi projekta:

  • Prekogranična suradnja:
  • Lokalni akcijski planovi za digitalizaciju
  • Pilot projekti
  • Validacija pilot projekata:
  • Transnacionalni fokus i specijalizacija

 

Više informacija o programu: https://www.interreg-danube.eu/