Novosti Objavljeno

Ustanova INOVAcija organizirala je besplatnu Marketing edukaciju i radionicu za poduzetnike!

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija organizirala je 24. i 25. studenog 2023. godine u Centru za kreativne industrije edukativni događaj za poduzetnike na temu digitalnog marketinga. Cilj edukacijskog programa bilo je osposobiti poduzetnike za samostalnu digitalizaciju vlastitog poslovanja i oglašavanje.

Održana je dvodnevna edukacija koja se sastojala od teorijskog dijela i praktičnog dijela. Prvi dan 24. studenog 2023. godine profesionalni stručnjaci obradili su s poduzetnicima teoriju koja je obuhvaćala sljedeće teme: uvod u marketing, marketing u digitalnom svijetu, digitalni marketing, koje digitalne kanale odabrati, sadržaj društvenih mreža, digitalne kampanje, umjetna inteligencija itd. Nakon usvojenog teorijskog dijela 25. studenog stručnjaci su u potpuno opremljenoj informatičkoj dvorani poduzetnicima pokazali kako mogu potpuno sami digitalizirati svoje poslovanje.

Marketing edukacija i radionica doživjela je veliki odaziv i interes od strane poduzetnika. Ustanova INOVAcija održava različite edukacijske programe za poduzetnike te je sljedeća suradnja planirana s HBOR – om. Tijekom prosinca održat će se Info dan o HBOR – ovim kreditima te sve informacije za poduzetnike nalaze se na web stranici Poduzetničkog ureda Zadar na poveznici https://poduzetnickiured.inovacija-zadar.hr/.