Novosti Objavljeno

Provedba projekta Centar za kreativne industrije

03. rujna 2018. godine započela je provedba projekta Centar za kreativne industrije ukupne vrijednosti 24.426.848,76 HRK. Nositelju projekta, ustanovi INOVAcija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj je bespovratno odobreno 19.972.830,69 HRK. Provedba projekta će trajati 24 mjeseca.

Projekt Centar za kreativne industrije pokrenut je iz razloga što je sektor kreativne industrije prepoznat kao sektor koji ima znatan potencijal za razvoj u Zadarskoj županiji i RH. Studijom mapiranja kulturnih i kreativnih industrija („KKI“) Hrvatske utvrđen je veliki potencijal spomenutih industrija za doprinos BDP-u, razvoju samog sektora, ali i mogućnost prelijevanja profesionalnih znanja u druge industrije. Da bi se taj potencijal i ostvario, potrebno je izgraditi sustav sveobuhvatne institucionalne i infrastrukturne podrške kao dijela poticajnih mjera za razvoj poduzetništva. Cilj projekta uspostave Centra za kreativne industrije je pružiti takvu podršku segmentu kreativnih industrija u Zadarskoj županiji.

Utvrđena je potreba za kontinuiranim formalnim i neformalnim usavršavanjem i kontinuiranom razmjenom znanja između industrije i obrazovnog sustava. Izgradnjom Centra za  kreativne industrije bit će stvorena infrastruktura upravo za takvu razmjenu i razvoj međusektorske suradnje kroz organizaciju događaja i edukacija za ciljanu skupinu.

Opći cilj projekta je uspostaviti specijalizirani poslovni inkubator za kreativnu industriju s težištem na audiovizualnoj industriji i IT industriji koji će podići konkurentnost navedenog sektora gospodarstva i povećati zaposlenost.

Lokacija objekta Centra za kreativne industrije ukupne površine 1.560 m² je u gradu Zadru na području Relje, pokraj buduće Prirodoslovno-grafičke škole Zadar.

Nositelj projekta je Ustanova  za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, a partner na projektu je Zadarska županija.

Suradnici na projektu su: Sveučilište u Zadru, Prirodoslovno-grafička škola Zadar, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar, HGK-Županijska komora Zadar, Obrtnička komora Zadarske županije i Hrvatski audiovizualni centar HAVC.