Novosti Objavljeno

KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji

• Krediti se odobravaju za sljedeće namjene:

- kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata 

- kupnju nove opreme ili novog dijela opreme

 

• Županija će za odobrene kredite prema Programu subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 % godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate).

• Visina kredita može biti od 30.000,00 do 400.000,00 eura (najviše jedan kredit po korisniku),   

• Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 10% (za uslužne djelatnosti) i 20% (za proizvodne djelatnosti) od iznosa ukupno odobrenog kredita.

• Rok otplate kredita može biti do 10 godina.

  Poček na otplatu kredita je do dvije (2) godine, a uključen je u rok otplate.

Pravo na podnošenje prijava su poslovni subjekti privatnog sektora (d.o.o., j.d.o.o., obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost i profitne ustanove) koji ispunjaju uvjete Programa KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji.

 

 JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamate sukladno Programu KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji

 

https://www.zadarska-zupanija.hr/images/dokumenti/576/JAVNI_POZIV_Program_KREDITOM_DO_USPJEHA.pdf

https://www.zadarska-zupanija.hr/images/dokumenti/576/ZAHTJEV_Obrazac_Z-1.docx

https://www.zadarska-zupanija.hr/images/dokumenti/576/Obazac_I-_1_Izjava_o_kori%C5%A1tenim_potporama_male_vrijednostidocx

https://www.zadarska-zupanija.hr/images/dokumenti/576/Obrazac_I-2_Izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja.docx

https://www.zadarska-zupanija.hr/images/dokumenti/576/Popis_BANAKA_koje_sudjeluju_u_programu.pdf