Novosti Objavljeno

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamate sukladno Programu kreditiranja privatnih iznajmljivača na području Zadarske županije

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je iskazivanje interesa za subvenciju kamatne stope korisniku kredita sukladno Programu KREDITIRANJA PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji (u daljnjem tekstu: Program) i Ugovorima o poslovnoj suradnji i načinu provedbe Programa KREDITIRANJA PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji zaključenim s poslovnim bankama koje su iskazale interes za sudjelovanje u ovom Programu.

Cilj Programa je realizacija investicijskih projekata u turističkoj djelatnosti obiteljskog smještaja na području Zadarske županije sa svrhom:

- povećanja kategorizacije smještajnih kapaciteta,

- podizanja razine usluge,

- jačanja vidljivosti segmenta obiteljskog smještaja,

- poticanja specijalizacije prema različitim ciljnim skupinama,

- stvaranja značajne strateške prednosti te

- stvaranja preduvjeta za produljenje sezone.

KORISNICI KREDITA

Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu registrirani u Republici,  koji posjeduju Rješenje Ureda državne uprave nadležnog za izdavanje Rješenja kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i koji odobrena sredstva u 100%-tnom iznosu namjeravaju uložiti u vlastite smještajne kapacitete na području Zadarske županije.

Prijavitelj, korisnik subvencije treba imati Rješenje Ureda državne uprave po kojem objekt u kojem se pružaju usluge smještaja u domaćinstvu prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata ima najmanje tri (3) zvjezdice.

Krediti se odobravaju iznajmljivačima koji žele napraviti ulaganja u uređenje interijera, okoliša i sadržaja kao što su:

  • uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta (sobe, apartmani, kuće za odmor…),
  • bazen (izgradnja/kupnja unutarnjeg ili vanjskog bazena),
  • sadržaji za goste poput sunčališta,
  • igralište za djecu,
  • vrt sa mediteranskim začinskim biljem, voćkama, povrtnicama…;
  • stolni tenis, stolni nogomet, kutak sa društvenim igrama, bicikli na korištenje, kajaci-kanui, pedaline, sandoline na korištenje i slični sadržaji čije je korištenje uključeno u cijenu,
  • prostorija za smještaj bicikala (bike room), nosači za bicikle i biciklistički alat, prostor za pranje bicikala,
  • kušaonica domaćih proizvoda,
  • vrt sa mediteranskim začinskim biljem, voćkama, povrtnicama…

Visina kredita može biti od 10.000,00 do 30.000,00 eura.

Rok otplate kredita može biti do 6 godina.

Županija će za odobrene kredite prema Programu subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Više informacija o ovom Pozivu i svu potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.



Javni_poziv_KREDITI_ZA_IZNAJMLJIVACE.pdf