Novosti Objavljeno

Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2024. godinu

Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i turizam objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2024. godinu.

KRITERIJ I VISINA POTPORE

Potpore se mogu odobriti isključivo za događanja u turizmu koja se održavaju na području Županije u 2024. godini, a koja predstavljaju snažan motiv dolaska na destinaciju i obogaćivanje turističkog sadržaja destinacije, i to:
a) kulturna događanja,
b) zabavna događanja,
c) sportska događanja,
d) eno-gastronomska,
e) povijesna, tradicijska i ostala događanja

Potpore se odobravaju za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja iz točke II. ovog Programa i to:

- najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.),
- nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja,
- najam prostora za održavanje događanja,
- najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju događanja,
- troškove izvođača i vanjskih suradnika,
- usluge zaštitarske službe,
- druge opravdane troškove neposredne organizacije događanja, osim promotivnih.

KORISNICI POTPORA

Korisnici potpora mogu biti pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: korisnik), i to:

- turističke zajednice,
- trgovačka društva,
- obrti,
- zadruge/udruge,
- sportski savezi,
- javne ustanove (osim onih kojima je osnivač Zadarska županija),
- ustanove u kulturi (osim onih kojima je osnivač Zadarska županija) i
- umjetničke organizacije na području Zadarske županije.

Zadarska županija može Korisniku odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih ukupnih troškova realizacije pojedinog događanja. Odluka o odobrenom iznosu potpore za sufinanciranje događanja ovisi o pristiglom broju i kvaliteti prihvatljivih prijava na Javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr