Zaposlenja


Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu savjetnika/ce za opće i tehničke poslove


Literatura


Rok za podnošenje pisanih prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici HZZ https://burzarada.hzz.hr/.
Posljedni dan za podnošenje prijava na javni natječaj je 25. rujna 2021. godine. Budući da rok za podnošenje prijava na javni natječaj završava na dan kad Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija, i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija ne radi, posljedni dan za podnošenje prijava na javni natječaj je prvi sljedeći radni dan odnosno 27. rujna 2021. godine.

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu savjetnika/ce za pripremu i provedbu EU projekata


Literatura


Rok za podnošenje pisanih prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici HZZ https://burzarada.hzz.hr/.
Posljedni dan za podnošenje prijava na javni natječaj je 25. rujna 2021. godine. Budući da rok za podnošenje prijava na javni natječaj završava na dan kad Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija, i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija ne radi, posljedni dan za podnošenje prijava na javni natječaj je prvi sljedeći radni dan odnosno 27. rujna 2021. godine.