Potpore za poduzetnike Objavljeno

ZNAKOVI KVALITETE

ZNAKOVI KVALITETE

Minstarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.

Cilj Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

VISINA I INTENZITET POTPORE

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 HRK, a maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 100%.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima, putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

  • „Hrvatska kvaliteta“
  • „Izvorno hrvatsko“
  • „Tradicijski obrti”
  • „Umjetnički obrti”

U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za nabavljanje znaka kvalitete za više proizvoda/linije proizvoda/usluga, odnosno više znakova kvalitete pod uvjetom da pravo na korištenje svih traženih znakova traži od istog pružatelja usluge. *Jedan vaučer nije moguće izdati za sufinanciranje pružanja usluga više pružatelja.

Vaučer se može dodijeliti za nabavu znaka/znakova od prihvatljivog pružatelja usluge:

  • Hrvatske gospodarske komore,
  • Hrvatske obrtničke komore.

 

NAČIN I ROK PRIJAVE

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 15:00:00 sati, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Više informacija o ovom Pozivu možete pronaći ovdje.