Potpore za poduzetnike Objavljeno

Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada".

PREDMET POZIVA

Povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

SVRHA POZIVA

Podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u fiksna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada ili mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće.

*Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

VISINA I INTENZITET POTPORE

 • od 1.000.000,00 do 7.500.000,00 kuna

INTENZITET POTPORE 

 • za mikro i malo poduzeće do 70%
 • za srednje poduzeće  do 60%
 • veliko poduzeće do 50%

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Troškovi usluga vezanih uz aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • Troškovi usluga i opreme vezanih uz uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
 • Troškovi usluga, opreme i radova za izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje fiksnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te investicijski i stručni nadzor te koordinacija zaštite na radu
 • Troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.7. ovih Uputa, te troškovi usluga vezanih uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi
 • Izravni troškovi osoblja zaposlenog i/ili novozaposlenog kod Prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68 (1b) Uredbe EU 1303/2013. Indirektni (neizravni) troškovi odnose se na troškove uredskog prostora u kojem Prijavitelj obavlja aktivnosti usko vezane uz provedbu projekta (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)
 • Troškovi upravljanja kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave, u maksimalnom iznosu do 2% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Troškovi uključuju i putne troškove (i dnevnice, po potrebi) i troškove smještaja
 • Troškovi usluga, opreme i radova vezani uz osiguravanje usklađenosti projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom

NAČIN I ROK PRIJAVE 

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 2. ožujka 2020. godine u 08:30 sati. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. studenoga 2020. godine. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva je 50 mil HRK.

Više informacija o ovom Pozivu i svu potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.