Potpore Objavljeno

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije je 24. svibnja 2019. objavilo Javni Poziv 'Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije –faza II'.

Svrha ovog Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • organizacije civilnog društva
 • ustanove
 • mikro, mali i srednji poduzetnici

PRIJAVITELJ MORA BITI:

ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:

 • dom socijalne skrbi;
 • centar za socijalnu skrb;
 • centar za pružanje usluga u zajednici;
 • centar za pomoć u kući;

ili udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge;

ili fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;

ili pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima.

*Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jednim ili više partnera (max 5)

PARTNERI MOGU BITI:

ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:

 • dom socijalne skrbi;
 • centar za socijalnu skrb;
 • centar za pružanje usluga u zajednici;
 • centar za pomoć u kući;

- udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge;

- fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;

- pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima;

- jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Grad Zagreb.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 • dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba postojećih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga te pripremni radovi na gradilištu;
 • Izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • Stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
 • Kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • Kupovina nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • Procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela;
 • Nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • Nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja);
 • Nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga;
 • Priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta;
 • Edukacije;
 • Financijska revizija projekta;
 • Upravljanje projektom;
 • Promicanje horizontalnih načela;
 • Aktivnosti informiranja;

IZNOS POTPORE:

 • od 400.000 do 15.000.000 HRK

Predviđeni intenzitet potpore je 100%.

Za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem ovog Poziva predviđeno je 616.200.000,00 HRK.

NAČIN I ROK PRIJAVE:

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi najranije od 10. lipnja 2019. godine. Krajnji rok za predaju projektnih projedloga je 31. prosinca 2019. godine, ili do iskorištenja raspoloživih sredstava odnosno kada zaprimljeni iznos u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava dosegne 150%.

Više informacija o ovom Pozivu možete pronaći ovdje.