Potpore za poduzetnike Objavljeno

Poziv na dodjelu potpora u obliku savjetodavnih usluga - projekt STRONGER

Poziv na dodjelu potpora u obliku savjetodavnih usluga - projekt STRONGER

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija u sklopu implementacije projekta iz programa prekogranične suradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora naziva „Zajedno jači razvoj proizvoda i internacionalizacija“ akronima „STRONGER“ objavljuje


JAVNI POZIV
za dodjelu potpora u obliku savjetodavnih usluga poduzetnicima/obrtnicima/OPG-ovcima koje se bave sakupljanjem/uzgojem/preradom/ ljekovitog bilja sa područja Jadranske Hrvatske

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija u sklopu implementacije projekta STRONGER dodjeljuje potpore poduzetnicima/obrtnicima/OPG-ovcima sa područja Jadranske Hrvatske koji se bave sakupljanjem/uzgojem/preradom ljekovitog, aromatskog i mediteranskog bilja u obliku savjetodavnih usluga za unaprjeđenje poslovnih procesa.

 

I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.
(1) U sklopu implementacije projekta STRONGER Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija kao projektni partner provodi aktivnosti Savjetodavnih usluga poduzetnika/obrtnika/OPG-ovca (u nastavku korisnika) koji se bave uzgojem/preradom/proizvodnjom ljekovitog/aromatskog/mediteranskog bilja.

(2) Savjetodavne usluge uključuju individualna savjetovanja korisnika iz područja digitalnog marketinga, poboljšanje poslovnih procesa kroz izradu poslovnog plana i savjetovanja od strane agronoma stručnjaka, a vezano za uzgoj ljekovitog/mediteranskog/aromatskog bilja.

(3) Ove savjetodavne usluge uključuju 50 sati savjetovanja u području digitalnog marketinga, izradu poslovnog plana i analizu poslovanja i 40 sati savjetovanja od strane agronoma iz područja uzgoja ljekovitog/mediteranskog/aromatskog bilja.

(4) Svrha provođenja savjetodavnih usluga za korisnike je jačanje njihovih kapaciteta kroz
poboljšanje poslovnih procesa. Korisnici će tako unaprijediti svoj posao u predmetnom
području te na taj način povećavati konkurentnost ove poljoprivredne grane.

(5) U svakom području maksimalno 5 korisnika može dobiti savjetodavne usluge.
Jednom korisniku se mogu pružiti savjetovanja iz više područja.

II. KORISNICI POTPORA


Članak 2.
(1) Korisnici potpora su mali, srednji i mikro poduzetnici, OPG-ovci i obrtnici sa
sjedištem na području Jadranske Hrvatske.


III. NAMJENA I VISINA POTPORE

(1) Namjena potpore uključuje savjetodavne usluge korisniku u obliku 50 sati
savjetovanja u području digitalnog marketinga, izrade poslovnog plana i analizu
poslovanja te 40 sati savjetovanja od strane agronoma iz područja uzgoja
ljekovitog/mediteranskog/aromatskog bilja.

(2) Savjetovanje iz područja digitalnog marketinga uključuje:
Savjetovanje, mentoring i izradu plana za digitalni marketing što uključuje:
• Izrada ili redizajn postojećih društvenih mreža (Facebook i Instagram) i
mentorstvo u vođenju društvenih mreža u trajanju od 2 mjeseca
• savjetovanje i mentoring za oglašavanje poslovanja.
• izradu plana digitalnog marketinga

(3) Izrada poslovnog plana će uključiti sveobuhvatne analize poslovanja i smjernice
za poboljšanje poslovnih procesa korisnika.
Poslovni plan uz osnovne komponente (podaci o poduzetniku ,poduzetnička ideja,
opis proizvoda i načina proizvodnje, struktura ulaganja i izvora financiranja, tržišna
opravdanost, ekonomska opravdanost) će sadržavati komponente:
• Mogućnosti i plan prijavljivanja na natječaje financirane sredstvima iz EU fondova
(ESIF zajmovi i bespovratna sredstva)
• Mogućnosti ili unapređenje plasmana na tržište ( standardizacija i
internacionalizacija proizvoda)
• Mogućnosti za rast kroz umrežavanje sa ostalim korisnicima ( klasterizacija)

(4) Savjetodavne usluge od strane agronoma, a vezane za uzgoj
ljekovitog/aromatskog/mediteranskog bilja će uključivati posjet korisnicima na
terenu i 40 sati savjetovanja. Kroz ovaj element savjetodavnih usluga korisnik će
dobiti detaljni plan za poboljšanje procesa uzgoja i/ili potencijale za uzgoj ljekovitog
bilja.

(5) Potpora vezana za područje digitalnog marketinga će se pružiti u obliku savjetodavnih
usluga konzultanta u kunskoj protuvrijednosti od 10.000,00 kuna

(6) Potpora vezana za izradu poslovnog plana i analizu poslovanja će se pružiti u obliku
savjetodavne usluge konzultanta u kunskoj protuvrijednosti od 7.500,00 kuna

(7) Potpora vezana za savjetovanje od strane agronoma iz područja uzgoja
ljekovitog/mediteranskog/aromatskog bilja će se pružiti u obliku savjetodavne usluge
konzultanta u kunskoj protuvrijednosti 4.900,00 kuna


IV. POSTUPAK DODJELE POTPORE

(1) Ovaj poziv će biti otvoren 8 dana od dana objave na web stranici Ustanove
INOVAcija www.inovacija-zadar.hr

(2) Zahtjevi će se slati na mail adresu: martina.vukasina@inovacija-zadar.hr najkasnije do
22. listopada do 12 sati

(3) Stručno povjerenstvo će na temelju kriterija u nastavku pregledati i ocijeniti zahtjeve.
KRITERIJI I BODOVANJE ZA ODABIR KORISNIKA ZA SAVJETODAVNE USLUGE U
SKLOPU PROJEKTA STRONGER

1. Godine osnutka OPG-a, obrta ili tvrtke:
• Osnovan u 2019. godini- 1 bod
• Osnovan u 2018. godini-3 boda
• Osnovan u 2017. godini ili prije- 5 bodova

2. Mjesto registracije tvrtke, obrta ili OPG-a? (bodovi se dodjeljuju prema indeksu
razvijenosti mjesta registracije) 1
• I. i II skupina jedinica lokalne samouprave: 5 bodova
• III i IV. skupina jedinica lokalne samouprave : 4 boda
• V. i IV: skupina jedinica lokalne samouprave: 3 boda
• VII. skupina jedinica lokalne samouprave: 2 boda
• VIII. skupinu jedinica lokalne samouprave: 1 bod

3. Broj zaposlenih u tvrtki ili prijavljenih članova u tvrtki, obrtu ili OPG-u:
• nijedan zaposlenik ili nijedan prijavljeni član: 0 bodova
• 1-2 zaposlenika ili prijavljena člana : 2 boda
• 3-4 zaposlenika ili prijavljena člana : 3 boda
• Preko 4 zaposlena ili prijavljena člana: 5 bodova

4. Korisnik ne smije imati neplaćena dugovanja prema državi2
1 https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/regionalni-razvoj/indeks-razvijenosti/112
• 2 Dokazuje se Potvrdom porezne da podnositelj nije porezni dužnik


V. PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

(1) Ispunjeni obrazac zahtjeva sa prilozima
• Preslika osobe člana trgovačkog društva, ili vlasnika Obrta ili vlasnika OPG-a
• Potvrda porezne da podnositelj nije porezni dužnik
• Izjava o korištenju potpora male vrijednosti

(2) Po potrebi, davatelj potpore zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju.


VI. ZAVRŠNE ODREDBE

(1) Dodatne informacije mogu se dobiti u Ustanovi INOVAcija, Trg 3 Bunara 5, radnim
danom od 08:00 do 16:00 sati, na telefon: 023/321-821 ili na mail:
martina.vukasina@inovacija-zadar.hr

(2) O rezultatima Javnog poziva podnositelji zahtjeva će biti izvješteni do 25.10.2019.
godine.

OBAVIJEST 

Dana 25. listopada 2019. objavljena je Odluka o dodjeli potpora.

Prilog 1. - Zahtjev za dodjelu potpora [DOCX] 0,02 mb Prilog 2. - Izjava o korištenim potporama [DOCX] 0,01 mb