Potpore za poduzetnike Objavljeno

Pokreni nešto svoje 2020.

Pokreni nešto svoje 2020.

Razvojni program ACT Grupe „Pokreni nešto svoje“ podržava projekte s pozitivnim društvenim utjecajem kroz mentorsku podršku i bespovratna financijska sredstva do 74.000 kuna. 

KORISNICI POTPORE

Program je namijenjen postojećim društvenim poduzećimadruštvenim poduzećima u nastajanjuinovativnim start-upovima te poduzetnicima početnicima s društveno-poduzetničkom idejom, odnosno poduzetničkom idejom koja će imati pozitivan utjecaj na društvo ili okoliš. Korisnik potpore može biti poduzeće sa sjedištem u Hrvatskoj koje spada u mikropoduzeća prema kriterijima Europske komisije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

  • postojeća mikropoduzeća ili
  • osobe pod uvjetom da u razdoblju do potpisivanja ugovora o potpori, osnuje i registrira poduzeće i postane član skupštine/suvlasnik ili vlasnik poduzeća. Poduzeće će biti korisnik potpore.

Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja:

  • prijavitelj ima podmirene sve poreze i davanja nastala u skladu s nacionalnim zakonodavstvom,
  • prijavitelj nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
  • protiv odgovorne osobe prijavitelja i voditelja projekta se ne vodi kazneni postupak.

*Poduzeće koje je bilo korisnik potpore programa u nekoj od prethodnih godina ne može se ponovno natjecati za potporu prijavom projekta na ovogodišnjem natječaju.

PRIHVATLJIVOST AKTIVNOSTI

Za financiranje su prihvatljive sve aktivnosti koje su potrebne za provedbu projekta. Za prijavu su prihvatljivi jasni i konkretni projekti, koji će donijeti promjenu kakva postiže dugoročno poboljšanje i dobrobit poslovanju prijavitelja. Na primjer: razvoj i lansiranje novog proizvoda ili usluge, poboljšanje i izmjena postojećeg proizvoda ili usluge, optimizacija i povećanje proizvodnog kapaciteta, uvođenje novih poslovnih procesa, otvaranje novih tržišta i sl.

Aktivnosti projekta moraju biti provedene u Hrvatskoj, na čijem području projekt mora imati i utjecaj. Opravdanost eventualnih aktivnosti van Republike Hrvatske potrebno je obrazložiti (npr. studijski posjet primjeru dobre prakse u inozemstvo, odlazak na edukaciju, dobavljači iz inozemstva, itd.).

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 

Oni koji su nastali za vrijeme provedbe projekta, za koje su izdane fakture za vrijeme trajanja projekta te za koje su izvršena plaćanja najkasnije 10 dana nakon završetka projekta.

Prihvatljive kategorije troškova:

  1. Udjeli u plaći radnika na projektu angažiranih kod korisnika,
  2. Putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja osoba uključenih u projekt,
  3. Troškovi vanjskih stručnjaka i podugovaranja za pojedine aktivnosti,
  4. Kupnja i najam opreme, nekretnina i pokretnina

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak u slučaju da korisnik potpore ima mogućnost povrata PDV-a. PDV jest prihvatljiv trošak u slučaju da korisnik nema mogućnost povrata PDV-a.

Predviđeno vrijeme trajanja projekata je 6 mjeseci. Početak provedbe projekata je 1. svibnja 2020., a projekti moraju završiti 31. listopada 2020. godine.

IZNOS POTPORE

Za financiranje šest najboljih projekata u okviru četvrtog kruga natječaja Philip Morris Zagreb d.o.o. osigurao je iznos ukupne vrijednosti od 444.000,00 kuna te će svaki od dobitnika biti sufinanciran fiksnim iznosom od 74.000,00 kuna.

NAČIN I ROK PRIJAVE

Projekti se prijavljuju isključivo putem web prijave koje su otvorene do 17. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

Rezultati natječaja će biti objavljeni do 9. travnja 2020. na www.pokreninestosvoje.hr. gdje možete pronaći više informacija o ovom programu.