Potpore za poduzetnike Objavljeno

Objava Javnog poziva za neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva 2020.

Objava Javnog poziva za neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva 2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva 2020.

Predmet Javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih plovila (brodova) ili izgradnje plovila (brodova) za prijevoz putnika, roba i tereta s vrstama pogona:

- električni,

- vodik.

Pod plovilom se u svrhu ovog Javnog poziva podrazumijeva putnički brod, teretni brod i javni brod. Predmet Javnog poziva nije sufinanciranje:

- kupnje/izgradnje brodica, jahti i ribarskih brodova,

- rekonstrukcije postojećih brodova.

Korisnici sredstava Fonda mogu biti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i obrtnici.

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, a najviše 10.000.000,00 kuna po korisniku, bez obzira na to radi li se o pomoći ili o državnoj potpori. Raaspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 30.000.000,00 kuna.

Više informacija možete vidjeti ovdje.