Potpore za poduzetnike Objavljeno

JAVNI POZIV za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2020. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2020. godinu

Gradonačelnik Grada Zadra dana 30. rujna 2020. godine, raspisao je JAVNI POZIV za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2020. godinu. 

Korisnici potpora su obrtnici, vlasnici tradicijskih i umjetničkih obrta čije je prebivalište kao i sjedište obrta na području grada Zadra, koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine i koji obavljaju djelatnost s popisa tradicijskih i umjetničkih obrta iz članka 3. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima.

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene:

  • poboljšanje uvjeta rada u radionici / poslovnom prostoru,
  • financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata,
  • edukacije vlasnika, zaposlenih i naučnika,
  • izlaganje na specijaliziranim sajmovima,
  • izrada promidžbenog materijala,
  • financiranje godišnjih troškova energenata i obveza prema Gradu Zadru (električna energija, plin, voda, odvodnja, telefon, odvoz smeća, komunalna naknada, porez na tvrtku, spomenička renta, zakup poslovnog prostora, prirez porezu na dohodak),
  • stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta.

Sredstva potpore dodjeljuju se za aktivnosti provedene od dana završetka Javnog poziva za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima u 2019. godini (4. studenoga 2019.) te za aktivnosti koje su provedene ili se provode u 2020. godini. U 2020. godini najviše se može dodijeliti 30 potpora.

Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 10.000,00 kuna godišnje. Ukoliko ukupni iznos zahtjeva za potpore iznosi više od planiranih Proračunom Grada Zadra, odobreni iznosi po zahtjevima umanjiti će se svima u jednakom postotku.

Više informacija o ovom javnom pozivu možete vidjeti ovdje.