Potpore Objavljeno

Javni Poziv za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na području Zadarske županije za 2019. godinu

Javni Poziv za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na području Zadarske županije za 2019. godinu

Zadarska županija, provoditelj Programa za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na području Zadarske županije za 2019. godinu poziva mikro poduzetnike i obrtnike koji zadovoljavaju uvjete Programa za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora. 

Za dodjelu potpora temeljem ovog poziva predviđeno je 200.000,00 kuna u okviru raspoloživih sredstava proračuna Zadarske županije.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

mikro poduzetnici i obrtnici sa sjedištem na potpomognutim područjima, brdsko-planinskim područjima ili otocima na području Zadarske županije.

 1. U potpomognuta područja Zadarske županije spadaju područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Benkovac, Grad Obrovac, Općina Galovac, Općina Gračac, Općina Lišane Ostrovičke, Općina Polača i Općina Stankovci.
 2. U brdsko-planinska područja Zadarske županije spadaju područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Općina Gračac, Općina Jasenice i Općina Starigrad.
 3. U otoke Zadarske županije spadaju svi otoci na području Zadarske županije bez obzira na to na području koje jedinice lokalne samouprave se nalaze.

NAMJENA POTPORE:

Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima odobravaju se za sljedeće namjene:

 • poboljšanje uvjeta rada u radionici/poslovnom prostoru,
 • financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata,
 • edukacija vlasnika i/ili zaposlenika (majstorski ispit, stručno usavršavanje i dr.),
 • troškovi sudjelovanja na sajmovima i izložbama,
 • izrada promidžbenog materijala,
 • stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta.

Potpore mladim poduzetnicima i ženama odobravaju se za sljedeće namjene:

 • poboljšanje uvjeta rada u radionici/poslovnom prostoru,
 • financiranje nabave novih strojeva, opreme i alata,
 • edukacija vlasnika i/ili zaposlenika (majstorski ispit, stručno usavršavanje i sl).
 • troškovi sudjelovanja na sajmovima, 
 • izrada web stranice te izrada promotivnog materijala,
 • nabava informatičke opreme.

Potpore poduzetnicima koji ulažu u stručno osposobljavanje svojih zaposlenika odobravaju se za sljedeće namjene:

 • majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti čije je polaganje propisano odredbama Zakona o obrtu,
 • stručni ispit,
 • usavršavanja u zanimanju,
 • dopunska poduzetnička izobrazba (seminari, tečajevi i sl.) vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.

Potpore za početak rada poduzetnicima odobravaju se za sljedeće namjene:

 • refundacija troškova otvaranja obrta, trgovačkog društva, zadruge,
 • refundacija ishodovanja minimalnih tehničko-tehnoloških uvjeta za poslovni prostor, studiju utjecaja na okoliš, razne dozvole i sl.,
 • uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalaterski i radovi unutarnjeg uređenja),
 • nabavka opreme za osnovnu djelatnost (strojevi, alati i sl.),
 • nabavka repromaterijala,
 • izrada web stranice te izrada promotivnog materijala,
 • nabava informatičke opreme.

IZNOS POTPORE:  do 10.000,00 kuna

*Pravo na potporu ima podnositelj zahtjeva za troškove nastale od lipnja 2018. godine.

ROK I NAČIN PRIJAVE

Zahtjevi se podnose neposredno u pisarnicu Županije ili šalju poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:

Zadarska županija Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

uz naznaku: „Javni poziv za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na području Zadarske županije za 2019. godinu“.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 2. kolovoza 2019. 

Više informacija o ovom pozivu te svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.