Potpore za poduzetnike Objavljeno

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

Cilj ovog poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće.  Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. *Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

IZNOS POTPORE

  • od 100.000 do 1.000.000 kuna

INTENZITET POTPORE 

  • za mikro i malo poduzeće 85%
  • za srednje poduzeće  65%

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

1. Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% posto stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja:

Troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu koji obuhvaćaju:

  • troškove kotizacije za nastup na sajmu/b2b susretu u inozemstvu,
  • troškove najma izložbenog prostora (najam neopremljenog izložbenog prostora ili najam izložbenog prostora s tipskim štandom koji nudi organizator sajma/b2b susreta (uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda, potrebne priključke električne energije, vode, interneta, troškove čišćenja i sl.),
  • troškove najma izložbene opreme (namještaj, IKT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.) te troškove upisa u katalog izlagača.

Ako predmetni sajam/b2b susret na kojem prijavitelj planira nastupiti sudionicima nudi paket aranžmane koji uključuju gore navedeno, prihvatljiv je trošak takvog paketa. Navedeni troškovi su prihvatljivi ukoliko navedene usluge nudi organizator sajma/b2b susreta.

Troškovi upravljanja izložbenim prostorom u iznosu od najviše 15% ukupne vrijednosti projektnog prijedloga.

Troškovi upravljanja izložbenim prostorom uključuju putne troškove, troškove smještaj i dnevnica za zaposlenike prijavitelja/korisnika.

Troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH. Prihvatljivi su izdaci za usluge izrade promotivnog materijala (audiovizualni materijali, brošure, publikacije, letci, banneri i sl.) – grafički dizajn, prijevod, lektoriranje, tisak – do ukupno najvećeg iznosa od 15.000 kn.

2. Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH – prihvatljivi su izdaci za savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do najvećeg iznosa od 38.000 kn

  • izrada analize tržišta,
  • izrada strategije izvoza koja obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci,
  • izrada analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih.

3. Informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6. Uputa za Prijavitelje.

NAČIN I ROK PRIJAVE

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. listopada 2018. godine u 11:00 sati.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine. Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj poziv iznose 134.000.000 kuna.

Više informacija o ovom pozivu i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje