Potpore za poduzetnike Objavljeno

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”.

Cilj Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Predmet Poziva je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

IZNOS I INTENZITET POTPORE

  • od 10.000 do 75.000 HRK

Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviteljima koji su registrirani na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave utvrđuju se sljedeći intenziteti potpora:

  • 85% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za I. skupinu JP(R)S,
  • 80% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za II. skupinu JP(R)S,
  • 75% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za III. skupinu JP(R)S, (Zadarska županija)
  • 70% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za IV. skupinu JP(R)S.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI 

Trebaju biti namijenjene inovacijama koje trebaju rezultirati proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

  • testiranje proizvoda, usluge ili procesa,
  • ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa,
  • demonstracijske aktivnosti,
  • stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

 

NAČIN I ROK PRIJAVE

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku najranije od 21. lipnja 2018. godine od 11:00 sati.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 16:00 sati. Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj poziv iznose 50 mil  HRK.

Više informacija o ovom pozivu i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje