Potpore Objavljeno

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Predmet poziva:  Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Svrha ovog Poziva: Povećanom primjenom normi, zajedno sa pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. 

IZNOS POTPORE

  • od 2.000 do 1.000.000 kuna

INTENZITET POTPORE 

  • za mikro i malo poduzeće 85%
  • za srednje poduzeće  65%

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Certifikacija proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive).

Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela. *Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje:

  • troškove pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije,
  • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti,
  • troškove transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti,
  • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti,
  • troškove postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti,
  • troškove u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s tč. 5.6 UzP-a.

NAČIN I ROK PRIJAVE

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. listopada 2018. godine u 11:00 sati.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine. Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj poziv iznose 30 mil HRK.

Više informacija o ovom Pozivu i svu potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.