Novosti Objavljeno

Webinari o financiranjima obrtnih sredstava COVID-19

Pandemija uzrokovana bolesti COVID-19 negativno je utjecala na poslovanje brojnih poslovnih subjekata. Radi ublažavanja negativnih efekata, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) kreirala je kreditne linije za ulaganja u obrtna sredstva.

Dvije kreditne linije predstavit će se na webinarima koje organizira HGK – ŽK Zadar u suradnji s HBOR-om, a predavačica je na oba seminara Mira Krneta, voditeljica područnog ureda Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Dalmaciju.

1. Obrtna sredstva COVID-19 – SVIMA, mjera namijenjena financiranju poslovnih subjekata privatnog i javnog sektora, koja se realizira u suradnji s poslovnim bankama, primjenom modela podjele rizika.

Korisnici kredita: poslovni subjekti privatnog i javnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge te ustanove, agencije i sl. u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili RH.

Namjena kredita: financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja) te podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, i osim zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.

Održava se u srijedu, 13. svibnja, u 11 sati.

Webinar je besplatan, ali je prijava obavezna kako biste dobili poveznicu na njega. Prijaviti se možete do 12. svibnja, u ponoć na linku https://bit.ly/362Adix .


2. Obrtna sredstva COVID-19 – MSP u turističkom sektoru, mjera Ministarstva turizma koja se realizira u suradnji s HBOR-om za određene djelatnosti u turizmu.

Korisnici sredstava su mikro, mali i srednji poduzetnici registrirani u djelatnostima: pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29), putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatora) (NKD 79.11, 79.12) te iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34).

Održava se u četvrtak, 14. svibnja, u 11 sati.

Webinar je besplatan, ali je prijava obavezna kako biste dobili poveznicu na njega. Prijaviti se možete do 12. svibnja, u ponoć na linku https://bit.ly/362Adix .

Webinari su besplatni i održat će se putem aplikacije Microsoft Teams, za koju ćete dobiti poveznicu dan prije održavanja.

U pripremi su još dvije mogućnosti financiranja obrtnih sredstava: financiranje likvidnosti djelatnostima poljoprivrede i ribarstva te djelatnosti ruralnog razvoja, za koje također planiramo organizirati webinare kad budu poznati uvjeti (u prvoj polovini svibnja).