Novosti Objavljeno

Vlada RH donosi mjere za zaštitu korisnika EU projekata radi pandemije

Na sjednici Vlade RH 17. ožujka 2020. godine donesen je paket mjera za pomoć gospodarstvu kako bi se umanjila šteta koja nastaje ili će nastati uslijed pandemije uzrokovanje virusom COVID-19.

Ministar regionalnoga razvoja i fondova EU-a Marko Pavić najavio je posebne mjere koje se tiču provedbe projekata financiranih iz ESI fondova, ali i mjere korištenja sredstava ESI fondova za smanjenje štetnog utjecaja epidemije na ekonomiju. 

Za sve korisnike bespovratnih sredstava od iznimne je važnosti mjera produljenja trajanja projekata kojima završetak provedbe pada tijekom ožujka, travnja i svibnja 2020. godine, a za 90 dana će biti odgođene i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju, što se odnosi na sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” koji su u provedbi.

Također izvest će se ubrzana isplata 75% potraživanih troškova u projektima financiranima kroz Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” kroz zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% bit će odobreno i isplaćeno po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnim nabavama radova, roba ili usluga, odnosno, nakon donošenja odluka o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa. Na kraju izlaganja ministar je najavio i uspostavu novog financijskog instrumenta “COVID-19 zajmovi” za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.

Slične mjere je donijelo i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava vezano za provedbu projekata financiranih iz Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Popis predloženih mjera za Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.:

  • Bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana – za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.
  • Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” kroz zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.
  • Povećanje alokacije za financijski instrument “ESIF Mikro zajmovi”za obrtna sredstva mikro i male poduzetnike (1.000-25.000 eura, poček 12 mjeseci, smanjenje kamata na 0,5% – 0,75% – 1,0% ovisno o indeksu razvijenosti) koje provodi HAMAG-BICRO.
  • Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite s 30% udjelom obrtnih sredstava “ESIF Mikro i Mali zajmovi” na 0,1 %-0,25%-0,5% ovisno o indeksu razvijenosti  koje direktno provodi HAMAG-BICRO.
  • Povećanje maksimalne stope jamstva za “ESIF pojedinačna jamstva”za kredite za obrtna sredstva sa 65% na 80% glavnice kredita (iznos jamstva 150.000-1.000.000 eura)  koje provodi HAMAG-BICRO putem 17 financijskih institucija.
  • Uspostava novog financijskog instrumenta “COVID-19 zajmovi” za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.

Popis predloženih mjera za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.:

  • Omogućavanje korisnicima EU sredstava mogućnost privremene obustave ili odgode provedbe projekata, odgodu plaćanja povrata i uvažavanje smanjenog ostvarenja planiranih pokazatelja na projektima uslijed objektivnih novonastalih okolnosti.
  • Bezuvjetno produljenje trajanja projekta od tri mjeseca– za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali koji su u provedbi i s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine.
  • Potvrđivanje 75% potraživanih troškova u projektima financiranima iz Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.” kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnim nabavama radova, roba i usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.