Novosti Objavljeno

U najavi - IRI 2

Unutar prioritetne osi „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ otvara se novi poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koje proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (IRI2), a za sada je prema posljednjoj izmjeni indikativnog plana objave Poziva sufinanciranih iz OPKK 2014.-2020. najavljen za 18.10.2019.

Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s institucijama za istraživanje i razvoj.

 Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici. Prihvatljivo je i partnerstvo.

 Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

  • aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju),
  • aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu).

Ukupna indikativna alokacija financijskih sredstava iznosi 770.000.000,00 kn.

Iznosi sufinanciranja su 1.000.000,00 do 25.000.000,00 kn, dok je intenzitet potpore 25 – 85% ovisno o vrsti potpore i veličini poduzeća.

*Ovaj Poziv je u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije RH za razdoblje 2016.-2020. (NN 32/16) koja je definirala pet prioritetnih tematskih područja: Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost te Hrana i Bio-ekonomija.