Novosti Objavljeno

Teorijska radionica u sklopu projekta CUHaCHA

Zadarska županija u okviru projekta CUHaCHA - EnhanCing Sustainable ToUrism Development througH HeritAge (Program Interreg IPA CBC Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. - 2020.) zadužena je za provedbu više događanja s ciljem promocije kulinarske baštine Zadarske županije. Navedeno se odnosi na održavanje teorijske radionice, praktičnih radionica, sajma kulinarske baštine i finalne konferencije projekta.

Teorijska radionica će se održati 12. studenog 2022. godine u dvorani 1 Centra za kreativne industrije (Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija), Put Murvice 3A u Zadru. Na teorijskoj radionici obradit će se sljedeće teme: uvod u kulinarsku baštinu Zadarske županije, osnovne namirnice, lokalna i regionalna kuhinja, načini prezentiranja hrane te očuvanje kvalitet i prepoznatljivosti tradiocionalnih jela. Teorijsku radionicu vodit će chef restorana Trattoria Mediterraneo i profesor u Hotelijersko turističkoj i ugostiteljskoj školi Zadar, gosp. Robert Pinto. 

Početak radionice je u 9:00 sati, a očekivani završetak radionice u 11:30 sati. 

Tri praktične radionice održat će se u kuhinji opremljenoj u sklopu projekta CUHaCHA u Poljovrivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića, Ul. dr. Franje Tuđmana 24/h, 23000 Zadar, Hrvatska. Na praktičnim radionicama će se demonstrirati sljedeće: pripremanje hrane, određivanje porcija, sastavljanje jelovnika te aranžiranje i posluživanje hrane. Voditelj praktičnih radionica će biti Saša Began, chef restorana Foša.

Vrijeme održavanja radionica je sljedeće:

1. praktična radionica: 12. studenog od 13:00 sati - 16:00 sati

2. praktična radionica: 13. studenog od 9:00 sati - 12:00 sati

3. praktična radionica: 13. studenog od 13:00 sati - 16:00 sati.

Sajam kulinarske baštine održat će se 2. prosinca 2022. godine na šetnici ispred Donata u Zadru. Na sajmu će se demonstrirati kuhanje za širu javnost te će se povezati pružatelji usluga s lokalnim proizvođačima hrane. Sirovine za pripremu jela osigurat će organizator događanja. Predviđeno vrijeme trajanja sajma je od 12:00 sati do 15:00 sati. Isti dan predviđena je i finalna konferencija.