Novosti Objavljeno

Poziv na predstavljanje monografije "U vrtlogu povijesnih zbivanja na istočnojadranskom prostoru – Početak 20. stoljeća"

U srijedu 22. svibnja u 12 sati u Kneževoj palači bit će predstavljen zbornik radova "U vrtlogu povijesnih zbivanja na istočnojadranskom prostoru – Početak 20. stoljeća / In the Whirlwind of Historic Events in the Eastern Adriatic - the Early 20th Century".

Riječ je o monografiji nastaloj u okviru znanstveno-istraživačkog projekta "Raspad Habsburške Monarhije i transformacije na istočnojadranskom prostoru (1917.-1923.)",  kojeg je podržala i financirala Hrvatska zaklade za znanost. Voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Ante Bralić okupio je tim istraživača koji su pokušali na interdisciplinarnim osnovama rasvijetliti turbulentno razdoblje između sloma Austro-Ugarske Monarhije i stvaranja novih država u okvirima istočnojadranskog prostora. Istraživanja u sklopu projekta provedena su u arhivima u Beču, Rimu, Beogradu, Londonu, Trstu, Zagrebu, Zadru, Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Suorganizator predstavljanja monografije u sklopu projekta NETWORLD, sufinaciranog iz programa dunavske transnacionalne suradnje je INOVAcija, a uz voditelja projekta u Kneževoj palači govorit će prof. dr. sc. Mladen Ančić i dr. sc. Branko Kasalo.

U kontekstu stogodišnjice Prvoga svjetskog rata u javnosti i historiografiji pojavio se veliki interes za navedeno razdoblje. U hrvatskoj historiografiji postoji velika praznina u pogledu tematiziranja Prvog svjetskog rata i procesa koje je on pokrenuo i promjena do kojih je doveo na hrvatskim prostorima. Razlozi takvog stanja uzrokovani su političkim i povijesnim okolnostima koje su nastupile nakon završetka Velikog rata. Stogodišnjica je bila izvanredan povod za nova povijesna istraživanja u čitavom svijetu, u što je uključena i hrvatska historiografija, a ova monografija skroman je doprinos tom kolektivnom naporu.

Monografija "U vrtlogu povijesnih zbivanja na istočnojadranskom prostoru – Početak 20. stoljeća" obrađuje promjene u političkom, nacionalnom i kulturno-prosvjetnom smislu u razdoblju kraja Habsburške Monarhije, Prvoga svjetskog rata i neposrednoga poraća na istočnojadranskom prostoru. Prati se rasap „starih“ struktura vlasti i političkih uređenja, kao i stvaranja novih odnosa nakon raspada stoljetnoga višenacionalnog Carstva. Pri tome je poseban fokus na prilagodbi „starih“ elita prema novim događanjima.