Novosti Objavljeno

Objavljen je indikativni godišnji plan natječaja za OPKK u 2020. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020. za 2020. godinu.

Sukladno Planu sljedeće godine otvorit će se pet poziva od kojih su dva namijenjena poduzetnicima, a jedan fizičkim osobama:

1. Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

 • Cilj Poziva: jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu.
 • Prihvatljive aktivnosti: uključuju ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju klastera te operativne potpore za inovacijske klastere.
 • Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici 
 • Indikativni iznos financijske omotnice: 15.000.000,00 HRK
 • Indikativni datum objave Poziva: 1. lipnja 2020.

2. Integrator

 • Cilj Poziva: transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa s drugim poduzećima (tzv. Integratorima).
 • Prihvatljive aktivnosti: ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata, troškove osoblja, savjetodavnih i tehnoloških usluga iz područja inovacija, inovacija procesa i organizacije poslovanja.
 • Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici
 • Indikativni iznos financijske omotnice: 100.000.000,00 HRK
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%
 • Indikativni datum objave Poziva: 30. prosinca 2019.

3. Energetska obnova višestambenih zgrada

 • Cilj Poziva: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% te korištenje obnovljivih izvora energije.
 • Prihvatljive aktivnosti: 
  – energetski pregled i energetski certifikat prije obnove
  – izrada glavnog projekta energetske obnove
  – provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, horizontalne mjere
  – stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu tijekom građenja
  – energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove
  – upravljanje projektom i administracija
  – promidžba i vidljivost projekta.
 • Prihvatljivi prijavitelji: upravitelj zgrade ili ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.
 • Indikativni iznos financijske omotnice: 152.000.000,00 HRK
 • Indikativni najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK
 • Indikativni najviši iznos bespovratnih sredstava: 17.000.000,00 HRK
 • Indikativni intenzitet potpore: 60%
 • Indikativni datum objave Poziva: 22. siječnja 2020.
Indikativni-godisnji-plan-Poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-PDP.xlsx [XLS] 0,09 mb