Novosti Objavljeno

Natječaj u najavi - INTEGRATOR

Unutar prioritetne osi „Poslovna konkurentnost“ otvorit će se Poziv Integrator koji je prema posljednjoj izmjeni indikativnog plana objave Poziva sufinanciranih iz Operativnog Programa Konkurentnost i kohezija najavljen za 18.10.2019.

Cilj Poziva je podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose s poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti.

*Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima.

Prihvatljivi prijavitelji/partneri su mikro, mali, srednji poduzetnici. Partnerstvo na ovom pozivu je obvezno.

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

  • Inovacija organizacije i /ili procesa članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,
  • Prilagodba proizvoda/usluge temeljem zahtjeva Integratora,
  • Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za ovaj poziv iznosi 100.000.000,00 kuna. Iznosi sufinanciranja po projektnom prijedlogu će biti između minimalnih 5.000.000,00 i maksimalnih 38.000.000,00 kuna, dok je intenzitet potpore 50-75% ovisno o vrsti potpore.

 *Ovaj Poziv je u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije RH za razdoblje 2016.-2020. (NN 32/16) koja je definirala pet prioritetnih tematskih područja: Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost te Hrana i Bio-ekonomija.