Novosti Objavljeno

Izmjene Javnog Poziva PoC8

Obavještavamo potencijalne prijavitelje za Javni poziv PoC8 kako su objavljene izmjene dokumentacije u pozivu.

Modificirani dokumenti su za razliku od prethodnih (v.1) označeni sa v.2. Izmjene su administrativnog karaktera, te je dodano novo uputstvo o video prezentaciji u Priručniku i Prijavnom obrascu (uputstva).

Svu izmijenjenu dokumentaciju možete pronaći na web stranicama Prepoznatog centra - Ustanove INOVAcija i HAMAG-BICRO-a.