Novosti Objavljeno

Centralnoeuropska inicijativa (CEI) objavila Poziv za dodjelu potpora

Kako bi odgovorila na pandemiju uzrokovanu koronavirusom, Centralnoeuropska inicijativa (CEI) objavila je 27. ožujka 2020. godine pokretanje COVID-19 Extraordinary Call for Proposals 2020. Riječ je o pozivu za dostavu projektnih prijedloga kako bi se brzo zadovoljile  specifične potrebe nastale u državama članicama uslijed trenutne situacije.

Ukupan iznos alociranih sredstava od 600.000 EUR bit će raspoređen u tri kategorije:

  • zdravstvo i telemedicina
  • edukacija i e-obrazovanje/učenje na daljinu
  • potpora malim i srednjim poduzetnicima

Prijaviti se mogu svi javni i privatni subjekti te nevladine udruge registrirane u CEI državama članicama dok se međunarodne i regionalne organizacije mogu prijaviti za potporu CEI od 100% vrijednosti projekta i na maksimalan iznos od 400.000 EUR.

Rok za prijavu projektnih prijedlogaje 09. travnja 2020. godine.

Više informacija s uputama za prijavu i prijavni obrazac preuzmite ovdje.