Natječaji i javni pozivi

Natječaj za financiranje projekata u 2020. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za financiranje projekata u 2020. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

CILJ NATJEČAJA

Pomoć malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socioekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u trenutku objave Natječaja, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata. Sjedište gospodarstva mora biti na području s udjelom višim od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu prema Popisu stanovništva 2011. godine (općina Benkovac, Obrovac, Polača, Lišane Ostrovičke, Gračac).

INTENZITET POTPORE

Iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 60.000,00 kuna.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI/TROŠKOVI

  1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
  2. kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU (SL C 202 (2016)),
  3. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
  4. kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (novih i rabljenih),
  5. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta),
  6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
  7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
  8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade,
  9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Troškovi su prihvatljivi samo ako su nastali nakon 1.1.2020. godine.

 

NAČIN I ROK PRIJAVE

Na ovaj natječaj, jedan prijavitelj (SOPG/OPG) može prijaviti samo jedan projekt, odnosno podnijeti samo jednu prijavu.

Prijava na natječaj mora sadržavati obvezne obrasce te dokumentaciju navedenu u tekstu Natječaja. Početak podnošenja prijava moguć je od 11.5.2020. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 25.5.2020. godine.

Više informacija o ovom Natječaju i svu potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.