Natječaji i javni pozivi

JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2020. godinu

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Zadarske županije objavio je JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2020. godinu. 

Dodjela potpora provodi se kroz sljedeće mjere i aktivnosti:

1. Potpore za pripremu projektne dokumentacije u ribarstvu i marikulturi (tehnička i financijska dokumentacija),

2. Potpore za razvoj ribarstva i marikulture (nabava proizvedene dugotrajne imovine potrebne za obavljanje ribarske djelatnosti, projekti promidžbe i marketinške pripreme ribarskih proizvoda, uvođenje sustava analize opasnosti kontrolnih točaka (HACCP sustava) u objekte uključene u uzgoji/ili preradu morskih organizama, edukacija i stručno osposobljavanje za zanimanja u ribarstvu, organizacija stručnih skupova, edukacija, radionica i znanstveno istraživačkih projekata, organiziranje manifestacija i događanja čiji je cilj promidžba i trženje ribarskih proizvoda i podizanje javne svijesti o održivosti proizvoda ribarstva i marikulture),

Potpora se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama iz ranga mikro poduzeća koje su ovlaštenici povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i nositelji dozvole za akvakulturu odnosno registriranom djelatnošću uzgoja i prerade ribe te ostalih morskih organizama na području Zadarske županije.

Sufinanciranje je ograničeno do 50% ukupnih dokumentiranih troškova. Najveći pojedinačni iznos do 30.000,00 kn po pojedinačnoj mjeri. Sufinancirati se mogu troškovi nastali i plaćeni od 12. listopada 2019. godine do dana objave Javnog poziva na natječaj za dodjelu potpora za 2020. godinu.

Zahtjev za sufinanciranjem te sva potrebna dokumentacija dostavlja se ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu:

ZADARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar u zatvorenoj omotnici, s naznakom Potpore u ribarstvu i marikulturi za 2020. godinu.

Više informacija te cjelokupnu dokumentaciju ovog poziva možete pronaći ovdje.