Natječaji i javni pozivi

Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2020. godini

Hrvatska turistička zajednica će i u 2020. godini dodjeljivati bespovratna sredstva putem programa potpora s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini, te obogaćivanja ponude u pred i posezoni.

Objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2020. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice (dalje u tekstu: HTZ) za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište
posebnih interesa koji pridonose sljedećim ciljevima:


• aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na području cijele Hrvatske
• obogaćivanju turističke ponude
• razvoju inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone te na
kontinentu
• stvaranju prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa
• tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista u pojedinu destinaciju u Hrvatskoj. Korisnicima potpore bit će osigurana tehnička i savjetodavna podrška za vrijeme trajanja ugovora i to:
• opća savjetodavna podrška
• specifična savjetodavna podrška u pitanjima pripreme i provedbe poslovnog plana i modela DMK
• specifična savjetodavna podrška u pitanjima razvoja novih složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa.
U smislu ovog Javnog poziva, pod složenim turističkim proizvodom za tržište posebnih interesa podrazumijeva se paket-aranžman ili tura koji se sastoji od usluge prijevoza, smještaja i drugih turističkih usluga (dalje u tekstu: paket-aranžman) namijenjenih tržišnim segmentima posebnih interesa (za ljubitelje kulture, povijesti, prirode, aktivnog odmora i drugo)
Za potporu po ovom Javnom pozivu mogu se kandidirati samo programi paket-aranžmani koji se odvijaju na području Hrvatske. 

 

Više na poveznici .